ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 สอบonetนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 พ.ย. 61 ถึง 25 พ.ย. 61 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคกลางครั้งที่ 36 เมืองโอ่งเกม 2018 ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 หน้าสนามกีฬา ภายในจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลราชบุรี JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ ป. 4
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ป 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์สมุทรสาคร
อบจสมุทรสาคร
14 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2561
14 พ.ย. 61 ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
ประชุม เปิดภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561