ข่าวประชาสัมพันธ์
1ลิงก์ เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ ป.1 -ป.3 ครับ
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาพาที ครูจรรยา
1. การอ่านพยัญชนะไทย
2. เรียนรู้พยัญชนะและสระ
3. ฝึกอ่านภาษาพาที บทที่ 1 ใบโบกใบบัว
4. การอ่านแจกลูกสะกดคำสระ อา
5. การอ่านแจกลูกสะกดคำสระ อี
6. การอ่านแจกลูกสะกดคำสระ อู
7. ฝึกอ่านภาษาพาที บทที่ 2 ภูผา
8. ฝึกสะกดสระอาแบบมีตัวสะกด
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูสุจิตรา
1. ทบทวนจำนวน 0-5
2. จำนวนนับ 10
3. การบวก
วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูวงศ์เกศพัฒน์
1. หัดเขียน ABC
2. นับเลข 1-20
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน ป.1 ครูชมพู่
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา(1) ป.1 ครูชมพู่
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต(2) ป.1 ครูชมพู่
วิทยาศาสตร์ เพลงสิ่งมีชีวิต ครูชมพู่
วิชาดนตรี เรื่องลักษณะของเสียง ครูเศรษฐนันท์
วิชาสุขศึกษา เรื่องอวัยวะภายนอก ครูพงศ์เทพ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสมชาย
วิชาวิทยาการคำนวณ ครูสมชาย
---------------------------------------------------------------------
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-------------------------------------------------------------------------
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=BKRF0mmO3X0 พระพุทธศาสนา
https://youtu.be/Y_3rxZwJiuM นาฎศิลป์
https://youtu.be/yu2kXrMiLHA ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=uwowZ55nWVw... วิทยาศาสตร์
https://youtu.be/BACcG7k96tw คณิตศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=61Qb05MuZ98 ภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/_OaqBBfNmQc วิทยาการคำนวน
 

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 859 ครั้ง