ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 /2560 (อ่าน 78) 04 พ.ย. 60
วันพฤหัสบดี ที่19ตุลาคม2560 อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (อ่าน 77) 20 ต.ค. 60
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม2560 9.00- (อ่าน 85) 10 ต.ค. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วัน 3-5 ตุลาคม 2560 (อ่าน 88) 03 ต.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2 วันพุธที่1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (อ่าน 100) 02 ต.ค. 60