ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเยี่ยมโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (อ่าน 27) 25 ก.ค. 61
27 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมะสนามหลวง (อ่าน 34) 03 ก.ค. 61
17 พฤศจิกายน 2561 แข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 37 (อ่าน 45) 03 ก.ค. 61
15 สิงหาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวง (อ่าน 42) 03 ก.ค. 61
สอบonetนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันเสาร์ที่2 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 59) 28 มิ.ย. 61