ครูประจำสายชั้นป.6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0870019410
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
82หมู่2ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล