ครูประจำสายชั้นป.2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลาวรรณ แตงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0877888001
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
56/2 หมู่5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์74120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2560 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.สมุทรสาคร เขต 1