ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/10/2013
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 226454
Page Views 299109
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางลำยอง รอดสมบรูณ์
หัวหน้าฝ่ายงบุดลากร

นายเฉลิม ฮะเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรรณภา เจษฎาลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอรรณนพ ธรรมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน