ครูประจำสายชั้นป.1

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.1

นางสุภาวดี โสพุฒอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุจิตรา ทัดทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2