ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาวโสภา เถื่อนใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.1

นางสาวสุจิตรา ทัดทอง

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.1