ครูประจำสายชั้นป.1

นางฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
ครูข้าราชการบำนาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุจิตรา ทัดทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3