ครูประจำสายชั้นป.4

นางสาวบังเอิญ คำกลั่น
ครู คศ.3

นางสาวสุจินดา น้อยบางยาง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.4

นายกฤษณ์ พวงบุษบา
ครู คศ.3

นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช