ครูประจำสายชั้นป.5

นางเพียงพร ทองคำ
ครู คศ.3

นายเฉลิม ฮะเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.5