ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.6

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ครู คศ.3

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ผู้ช่วยครู