ครูประจำสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูอัตราจ้าง