ครูประจำสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันท์
ผู้ช่วยครู

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4