ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางมารศรี นุชดอนไผ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู

นายปิติพงศ์ ฮะเจริญ