กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราวลี บุญศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราวลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2