กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราวลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยครู