ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ


นายพงศ์เทพ ไชยเฉลิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรณนพ ธรรมประเสริฐ
ผู้ช่วยครู

นายชำนาญ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยครู