กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพงศ์ ฮะเจริญ
ผู้ช่วยครู

นางน้ำฝน กำมะณี