ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/10/2013
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 226449
Page Views 299104
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดม รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พงษ์ธีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เทอดทัพพะนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ดาวอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา สุพิริยพฤนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ฮะเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ รัชนีกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ โฉมทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เอกพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัฐวุฒิ ศรีเมืองพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กอประเสริฐสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ