ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วันที่ 30 31 สิงหาคม 1 กันยายนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายชัยอเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:39  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรีฑาจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยเกมส์ 2560
ชื่ออาจารย์ : นายชัยอเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:35  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:38  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทิสา รอดธานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,09:43  อ่าน 1181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรีฑาจังหวัดสมุทรสาคร 2559
ชื่ออาจารย์ : นายชัยอเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560,20:34  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ เกสิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2560,17:51  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางลำยอง รอดสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2557,18:19  อ่าน 1610 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันคิดเลขเร็ว
ชื่ออาจารย์ : นางลำยอง รอดสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2557,18:13  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.สมุทรสาคร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางลาวรรณ แตงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2556,20:29  อ่าน 1049 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.สมุทรสาคร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ เกสิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2556,20:23  อ่าน 838 ครั้ง
รายละเอียด..