ผลงานนักเรียน

การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด